AÇIK VE KAPALI GÖRÜŞ İLE İLGİLİ ESASLAR

  ZİYARET YÖNETMELİĞİ

  Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulari ziyaret asagida metni verilmis olan ziyaret yönetmelik hükümleri dahilinde yapilmaktadir.

  Ancak açik görüs ile ilgili maddenin yürürlügünün durdurulmasi sebebiyle dogan yeni durum Bakanliktan verilen bilgiye göre su sekildedir:

  Bakanligimiz tarafindan hazirlanip 17/06/2005 tarihli ve 25848 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge giren Hükümlü ve Tutuklularin Ziyaret Edilmeleri Hakkinda Yönetmeligin "Ziyaret edebilecek kisiler" baslikli 14'üncü maddesinin iptali talebiyle açilan dava üzerine, Danistay 10. Dairesinin 02/12/2009 tarihli ve 2006/5393 Esas, 2009/10123 sayili karariyla anilan maddenin iptaline karar verilmis olup, söz konusu karar 04/03/2010 tarihinde Bakanligimiza teblig edilmis ve bu karara karsi, öncelikle yürütmenin durdurulmasi ve akabinde kararin bozulmasi talebiyle Danistay Idarî Dava Daireleri Kuruluna 22/03/2010 tarihinde basvurulmustur.

  Öte yandan; 2577 sayili Idarî Yargilama Usulü Kanununun 28'inci maddesine göre; Danistay, Idare ve Bölge idare Mahkemeleri ile Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasina Iliskin kararlari dogrultusunda idarenin gecikmeksizin islem tesis etmesine bu sürenin 30 günü geçmemesi gerekmektedir.

  Bu itibarla;

  Temyiz sonucuna göre söz konusu Yönetmeligin 14'üncü maddesinde degisiklik yapilincaya kadar;

  1- Hükümlü ve tutuklulara, 5275 sayili Kanunun 83'üncü maddesinin birinci fikrasinda sayilan es, üçüncü dereceye kadar kan ve kayin hisimlari, vasisi, kayyimi ve kuruma kabullerinde bildirdikleri üç kisi ile açik görüs yapabileceklerinin bildirilmesi,

  2- Talep halinde, anilan maddede sayilan kisilerle hükümlü ve tutuklularin açik görüs yapabilmeleri için ceza infaz kurumunda gerekli kosullarin saglanmasi. 31.03.2010

   

  HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZIYARET EDILMELERI HAKKINDA YÖNETMELIK

  Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayisi: 25848

  BIRINCI KISIM

  Temel Ilkeler

  BIRINCI BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanimlar

  Amaç

  Madde 1 — Bu Yönetmeligin amaci, ceza infaz kurumlarinda bulunan hükümlü ve tutuklularin ziyaret edilmelerine dair usul ve esaslari düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 — Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarinda bulunan hükümlü ve tutuklulari kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 — Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayili Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Infazi Hakkinda Kanunun 83 ve 116 nci maddelerine dayanilarak hazirlanmistir.

  Tanimlar

  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

  Bakanlik: Adalet Bakanligini,

  Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlügünü,

  Ceza infaz kurumlari: Kapali, yüksek güvenlikli kapali, kadin kapali, çocuk kapali, gençlik kapali, açik ceza infaz kurumlari ile gözlem ve siniflandirma merkezleri ve çocuk egitimevlerini,

  ifade eder.

  IKINCI BÖLÜM

  Temel Ilkeler

  Temel ilkeler

  Madde 5 — Hükümlü ve tutuklularin görüsmeleri asagidaki esaslara göre gerçeklestirilir:

  a) Ziyaretçi kabulünden yoksun birakma ve hücreye koyma disiplin cezasi kesinlesmis olup da bu cezalari infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular disinda kalan hükümlü ve tutuklular ziyaretçiler ile görüsebilir. Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun birakma cezasi infaz edilmekte olanlarin resmî ve yetkili merciler ile avukatlari ve kanunî temsilcileriyle; hücreye koyma cezasi infaz edilmekte olanlarin, resmî ve yetkili merciler ve avukatlariyla görüsmeleri engellenemez.

  b) Odaya kapatma disiplin cezasi almis olsa dahi çocuklarin; annesi, babasi, kardesleri, avukati, resmî ve yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görüsmesi engellenemez.

  c) Görüsler kapali ve açik olmak üzere iki biçimde yaptirilir.

  d) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmelikte belirtilen yakinlari ile haftada bir kez olacak sekilde, üçü kapali biri açik görüs olmak üzere ayda dört kez görüsme yapabilir.

  e) Agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlü olanlar, onbes günde bir kez olmak üzere, biri açik, digeri kapali görüs biçiminde, ayda iki kez görüsme yapabilir.

  f) Kapali görüslerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptirilacak açik görüslerle çakistigi takdirde, açik görüs yaptirilir.

  g) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinde sayilan ve esi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayin hisimlari ve vasisi ile kayyimi disinda kalan üç ziyaretçisinin açik kimlik ve adreslerini kuruma bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, agir hastalik, dogal afet, hükümlü ve tutuklularin nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanagini ortadan kaldiracak yerlesim yeri degisikligi gibi zorunlu haller disinda degistirilemez.

  h) Ziyaretçiler, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenligini, hükümlü ve tutuklularin sagligini bozabilecek nitelikteki esya ve maddeler ile her türlü iletisim araçlari ve tasima izin belgesi olsa dahi silahlar kuruma alinmaz. Ziyaret sirasinda hükümlü ve tutuklulara para, kiymetli evrak ve esya verilmez.

  i) Ziyaret yerleri, ziyaret öncesi ve sonrasinda aranir.

  j) Yönetmeligin 20 nci maddesinin ikinci fikrasinda belirtilenler disinda, ceza infaz kurumlarina gelen avukatlarin, savunmaya iliskin oldugu yazili olarak beyan ettigi belge ve dosyalar ile konusma kayitlari incelemeye tâbi tutulmaz.

  k) Konusu suç teskil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlarina sokulmasi yasak olan esya, araç, gereç veya malzemeler, çikista sahibine verilmek üzere muhafaza altina alinir.

  l) Hükümlü ve tutuklular, odalarindan çikislarinda ve dönüslerinde ayri yerlerde ve farkli memurlarca üst ve esya aramasina tabi tutulur.

  m) Aramalarda insanin sayginligini küçültecek, onurunu incitecek veya aramanin amaciyla bagdasmayacak tutum ve davranislarda bulunulamaz.

  n) Ziyaret ve görüslerde, kurallara uymayan heyet ve kisilerin ziyaret ve görüsmeleri sürdürmelerine derhal son verilir. Suç olusturan davranislar, kurum idaresince tutanakla tespit edilerek, ilgili adlî ve idarî makamlara bildirilir. Görüsme hakkina sahip özel kisilerin kurum güvenliginin korunmasi amaciyla alinan tedbirlere aykiri istek ve davranislari nedeniyle görüsme haklari, ceza infaz kurumunun en üst amirince bir aydan bir yila kadar kisitlanabilir. Mevzuatin savunma hakki çerçevesinde avukatlar bakimindan getirdigi hükümler saklidir. Ancak; her halde ceza infaz kurumunun en üst amiri durumu tutanakla adlî makama bildirir.

  Ceza infaz kurumlarina giriste arama

  Madde 6 — Ceza infaz kurumu görevlileri ve dis güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sifat ve görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumlarina girenler duyarli kapidan geçmek zorundadir. Bu kisilerin üstleri metal dedektörle aranir; esyalari x-ray cihazindan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrica süphe hâlinde elle aranir. Bu cihazlarin bulunmadigi yerlerde arama ve kontrol elle yapilir. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcilari ve bu siniftan sayilanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumlari ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu baskan ve üyeleri, uluslararasi sözlesmelerle yetkileri taninmis kisi ve kuruluslarin temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutani ile kurum müdürünün üstleri agir cezayi gerektiren suçüstü hâlleri disinda elle aranamaz. Duyarli kapi cihazinin ikazinin sürmesi hâlinde bu kisiler ancak, elle aramayi kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler.

  Elle arama yapilmasini gerektiren hallerde, kuruma giren bayanlar, bayan infaz koruma memurlari veya bayan jandarma görevlileri tarafindan, bu görevlilerin bulunmamalari halinde, ceza infaz kurumu müdürünün istemi, Cumhuriyet bassavcisinin talebi üzerine, mülki amir tarafindan görevlendirilecek bayan memurlarca aranirlar.

  IKINCI KISIM

  Ziyaret ve Görüslerde Uyulacak Esaslar

  BIRINCI BÖLÜM

  Kapali Görüs

  Kapali görüs

  Madde 7 — Kapali görüs, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasinin önlendigi, konusulanlarin hazir bulunan görevli tarafindan isitilebilecek sekilde izlenebildigi ve ceza infaz kurumu idaresinin bu is için tahsis ettigi özel bölümde yapilan görüsmelerdir.

  Görüs yeri

  Madde 8 — Her ceza infaz kurumunda, olanaklar elverdigi ölçüde, kapali görüs yapilabilmesi için bir ziyaretçi kabul yeri ayrilir.

  Ziyaret edebilecek kisiler

  Madde 9 — Hükümlü ve tutuklular; esi, anne, babasi, büyükanne ve büyükbabasi, çocugu, torunu, kardesi, gelini, damadi, kayinbiraderi, baldizi, yengesi, enistesi, görümcesi, kayinvalidesi, kayinpederi, kayinvalidesinin annesi ve babasi, kayinpederinin anne ve babasi, esinin baskasindan olma çocugu, büyükanne ve büyük babasinin anne ve babalari, torun çocugu, kardes çocugu, esi, amcasi, halasi, dayisi, teyzesi ve bunlarin esleri ile vasisi ve kayyimiyla görüsebilir.

  (Degisik fikra: RG-28/07/2007-26596) (Degisik birinci cümle:RG-6/11/2009-27398) Hükümlü ve tutuklular, birinci fikrada sayilanlar disinda kalan üç ziyaretçisinin adi ve soyadi ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun teblig edildigi tarihten itibaren 60 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, agir hastalik, dogal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanagini ortadan kaldiracak yerlesim yeri degisikligi gibi zorunlu hâller disinda degistirilemez. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkinda, ziyarette bulunmalarinda sakinca bulunup bulunmadigi konusunda kolluk araciligiyla arastirma yaptirilir. Sakincali görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

  Ayni ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fikrada sayilan kisilerden olmalari sartiyla bu Yönetmelik hükümleri kapsaminda birbirleri ile görüsebilir.

  Birinci ve ikinci fikrada gösterilen ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve saatleri disindaki ziyaretleri ile birinci ve ikinci fikrada sayilanlar disinda kalan kisilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunmasi halinde Cumhuriyet bassavciligi tarafindan yazili olarak izin verilebilir. Bu hüküm, agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlüler hakkinda uygulanmaz.

  Ziyaret gün ve saatleri

  Madde 10 — Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüsebilecegi ziyaretçi sayisi, kurumun fiziki yapisi ve kapasitesi dikkate alinarak, kurumca belirlenir.

  Görüs süresi, yarim saatten az, bir saatten fazla olacak sekilde belirlenemez. Görüs süresi, görüsmenin fiilen basladigi andan itibaren isletilir.

  Agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlü olanlarin ziyaretçileri

  Madde 11 — Agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlü olanlari; esi, çocuklari, torunlari, torunlarinin çocuklari, annesi, babasi, büyükannesi, büyükbabasi, büyükannesi ve büyükbabasinin anne ve babalari, kardesleri ve vasisi disinda kimse ziyaret edemez.

  Agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlü olanlarin görüs usulü

  Madde 12 — Agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlü olanlar, 11 inci maddede belirtilen kisiler ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyecegi gün, saat ve kosullar içinde, on bes günlük araliklarla ve günde bir saati geçmemek üzere görüsebilir.

  IKINCI BÖLÜM

  Açik Görüs

  Açik görüs

  Madde 13 — Açik görüs, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasina imkan verecek sekilde, konusulanlarin hazir bulunan görevli tarafindan isitilebildigi ve izlenebildigi, ceza infaz kurumunun bu is için tahsis edilmis özel bölümünde yapilan ziyaret ve görüsmelerdir.

  Ziyaret edebilecek kisiler

  Madde 14 — Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, es, çocuk ve torunlariyla ayda bir gün açik görüs yapabilir. Görüs günleri kurumca belirlenir.

  Kinama cezasi disinda disiplin cezasi almis ve bu cezasi kaldirilmamis hükümlü ve tutuklular açik görüsten faydalanamaz. Kosullarinin uymasi durumunda kapali görüs hakki saklidir.

  Bayramlarda ve özel günlerde açik görüs

  Madde 15 — (Degisik fikra: RG-28/07/2007-26596) Hükümlü ve tutuklular, Bakanlikça uygun görülen, dinî ve milli bayramlar ile özel günlere mahsus olmak üzere, belirlenen tarihlerde, anne, baba, es, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardesleriyle açik görüs yapabilir.

  Bakanlikça belirlenen yakinlari olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye kadar olan akrabalarindan en çok üç kisiyle görüsebilirler. Ancak; bu fikra hükmü, agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlüler hakkinda uygulanmaz.

  Bu ziyaretin, ayni haftada yapilacak kapali görüs ile çakismasi halinde açik görüs yaptirilir.

  Açik ceza infaz kurumlarinda yapilan açik görüsler sirasinda görsel ve yazili basin mensuplari, hükümlülerin rizasinin alinmasi kosuluyla ve Bakanlik izniyle haber amaçli görüntü alabilir.

  Açik görüs yapilacak yer

  Madde 16 — Açik görüsler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri disinda, bu is için ayrilmis özel bölümünde, bulunmadigi takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun görecegi yerde yaptirilir.

  Görüs süresi ve saatleri

  Madde 17 — Açik ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydiyla 09.00 - 17.00 saatleri arasinda yaptirilir. Ziyaret süresi, görüsmenin fiilen basladigi andan itibaren isler.

  Açik görüse iliskin diger konular

  Madde 18 — Hükümlü ve tutuklu sayisinin, verilen açik görüs günü sayisina bölünmesi suretiyle, görüs gününe kadar gruplar olusturulur, her grubun görüs günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara teblig edilir ve hazirlanan program ayrica koguslara ve ziyaretçilerin görebilecegi uygun yerlere asilir.

  Belirtilen gün ve saatler disinda görüs yaptirilmaz, bir defa görüs yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere ayni görüsle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.

  Her grubun açik görüsü bittikten sonra, görüs yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir sekilde arandiktan sonra kogus veya odalarina götürülerek burada sayilir. Kimlikleri, fotografli belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam oldugunun anlasilmasi üzerine, ziyaretçilerin kurum disina çikmasina izin verilir.

  Açik görüslerde, görüs mahallinde yeteri kadar dis güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulur.

  Açik ceza infaz kurumlari ile çocuk egitimevlerinde kalan hükümlüler görüslerini her zaman açik görüs seklinde yapar.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Müdafi, Avukat, Noter ve Heyetlerin Görüsmesi

  BIRINCI BÖLÜM

  Müdafi, Avukat ve Noter ile Görüsme

  Tutuklunun müdafi ile görüsmesi

  Madde 19 — Tutuklu, vekaletname aranmaksizin müdafi ile her zaman ve konusulanlari baskalarinin duymayacagi, ancak; görüsmenin görevlilerce izlenebilecegi bir ortamda, açik görüs usulüne tabi olarak görüsür. Bu kisilerin müdafi ile yazismalari denetime tabi tutulmaz.

  Sorusturma evresinde, ayni anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüsebilir.

  Hükümlünün avukat ile görüsmesi

  Madde 20 — Hükümlü ile avukati, meslek kimliginin ibrazi üzerine, tatil günleri disinda ve çalisma saatleri içinde, bu is için ayrilan görüsme yerlerinde, konusulanlarin duyulamayacagi, ancak; güvenlik nedeniyle görülebilecegi bir biçimde, açik görüs usulüne uygun olarak görüstürülür.

  Avukatlarin savunmaya iliskin belgeleri, dosyalari ve müvekkilleri ile yaptiklari konusmalarin kayitlari incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayili Kanunun 220 nci, ikinci kitap dördüncü kisim dördüncü ve besinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatlari ile iliskisi; konusu suç teskil eden fiilleri islediginin, infaz kurumunun güvenligini tehlikeye düsürdügüne, terör örgütü veya diger suç örgütleri mensuplarinin örgütsel amaçli haberlesmelerine aracilik ettigine iliskin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet bassavciliginin istemi ve infaz hâkiminin karariyla, bir görevli görüsmede hazir bulundurulabilecegi gibi bu kisilerin avukatlarina verdigi veya avukatlarinca bu kisilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. Infaz hâkimi belgenin kismen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karsi ilgililer 4675 sayili Infaz Hâkimligi Kanununa göre itiraz edebilir.

  Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler disindaki görüsmelere, Cumhuriyet bassavciligi yazili olarak izin verebilir.

  Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlariyla, avukatlik mesleginin icrasi çerçevesinde en çok üç kez görüsme hakkina sahiptir.

  Müdafilik ve vekillik görevinden yasaklanma

  Madde 21 — 5271 sayili Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre mahkemece haklarinda müdafi veya vekillik görevinden yasaklanmis bulunan avukatlar, Kanunda belirtilen yasaklama süreleri içinde baska davalarla ilgili olsa bile müdafiligini veya vekilligini üstlendigi kisiyi kurumda ziyaret edemez.

  Hükümlü ve tutuklunun noter ile görüsmesi

  Madde 22 — Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliginin ibrazi ve göreviyle ilgili olmak kosuluyla, noterle, tatil günleri disinda ve çalisma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açik görüs usulü çerçevesinde görüsebilir.

  Avukat stajyerinin hükümlü ve tutuklu ile görüsmesi

  Madde 23 — Stajyer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak kosulu ile hükümlü ve tutuklular ile görüsebilir.

  Birden çok hükümlü ve tutuklu ile görüsme

  Madde 24 — Avukatlar, vekâletnameleri olsa da ayni anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla görüsme yapamaz.

  Yabanci uyruklu avukatin görüsmesi

  Madde 25 — Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldugu uluslararasi sözlesmelere ve karsiliklilik esasina uygun olmak kosuluyla; yabanci ülkelerde haklarinda sorusturma veya kovusturma yapilmakta olan, yabanci ülke veya uluslararasi yargi mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açilmis davasi olan Türk vatandasi veya yabanci uyruklu hükümlülerle yabanci uyruklu avukatlari, bu sorusturma ve kovusturma, açilacak veya açilmis davalarla sinirli olmak ve vekâletname sunmak kosuluyla görüsebilirler. Vekâletnamesi olmayan yabanci uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarina kayitli bir avukatla birlikte görüsme yapabilirler.

  Avrupa Insan Haklari Mahkemesine basvuracak olan veya basvurusu bulunan Türk vatandasi veya yabanci uyruklu hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili olan avukatlar ile sorusturma, kovusturma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin tercümesinin kurum en üst amirine ibrazi kosuluyla görüsebilir.

  IKINCI BÖLÜM

  Heyetlerin Ziyaretleri

  Heyetlerin ziyaretleri

  Madde 26 — Resmî ya da özel kurum ve kuruluslar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarini ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüsebilmek için Bakanliktan izin almak zorundadir. Bilimsel arastirma yapanlarla görsel ve yazili basin mensuplari hakkinda da bu hüküm uygulanir. Ancak; 5/12/1990 tarihli ve 3686 sayili Insan Haklarini Inceleme Komisyonu Kanununun 5 inci maddesi geregince, Insan Haklarini Inceleme Komisyonu Baskan ve üyeleri ile yanlarinda bulunan görevliler izin almaksizin ziyaretlerini gerçeklestirebilir.

  (Degisik fikra: RG-28/07/2007-26596) Izleme kurulu üyelerinden en az dört üyenin katilimiyla olusan heyet ile infaz hâkimleri ve görevleri çerçevesinde denetimli serbestlik personeli önceden izin almaksizin ceza infaz kurumlarini ziyaret eder.

  (Degisik fikra: RG-28/07/2007-26596) Bu ziyaret ve görüsmelerde güvenligi tehlikeye düsürmeyecek tedbirler kurum yönetimince alinir. Ziyaret ve görüsmeler, kurum görevlilerinin gözetiminde yapilir. Ancak; Insan Haklarini Inceleme Komisyonu, izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, denetimli serbestlik personeli ve kanunlarla yetkili kilinmis heyet ve kisiler hükümlü ve tutuklularla özel görüsme yapabilir.

  Güvenlik bakimindan bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu görüsme yapilamaz. Önceden izin verilmis olsa bile dogal afet, yangin ve ayaklanma gibi olaganüstü durumlarda ziyaret ve görüsmeler ertelenebilir.

  (Degisik besinci fikra:RG-6/11/2009-27398) Insan haklari il ve ilçe kurullari, Cumhuriyet bassavciligindan izin almak suretiyle ceza infaz kurumlarini ziyaret edebilecegi gibi hükümlü ve tutuklularla da görüsebilir.

  Resmî veya dinî bayram günleriyle özel günlerde, Cumhuriyet bassavcisi veya görevlendirecegi Cumhuriyet savcisinin onayi ve refakatiyle, il veya ilçe resmî protokolüne dahil kurum ve kuruluslar ile iyilestirme programlarina yarari olabilecek sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine, ceza infaz kurumlarindaki hükümlü ve tutuklulari ziyaret izni verilebilir. Ancak, ceza infaz kurumunun fiziki yapisi, kapasitesi ve güvenlik sebebiyle bu ziyaret yaptirilmayabilir veya sinirlandirilabilir.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Yabanci Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti

  BIRINCI BÖLÜM

  Yabanci Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti

  Aile fertleri, akrabalar ve yakinlari tarafindan ziyaret

  Madde 27 — Yabanci uyruklu adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmesi kosuluyla esi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayin hisimlari ile vasisi veya kayyimi tarafindan, haftada bir kez ve ayrica, kuruma kabullerinde, zorunlu haller disinda bir daha degistirilmemek üzere ad ve adreslerini bildirdigi en fazla üç kisi tarafindan, yarim saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere, çalisma saatleri içinde ziyaret edilebilir. Bu kisilerin ziyaret haklarini kullanabilmeleri için, bir hafta önce ilgili Cumhuriyet bassavciliklarina basvurmalari zorunludur. Bunlarin disinda kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabanci uyruklu diger kisiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Cumhuriyet bassavciliginin yazili izni ile ziyarette bulunabilir. Ancak, bu hüküm, agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlüler hakkinda uygulanmaz.

  Terör veya örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar için, birinci fikrada sayilan kisiler veya diger üç yakini tarafindan yapilacak ziyaret basvurularinin, ziyaret tarihinden onbes gün önce, gerekli izin alinmak üzere, Bakanliga iletilmesi zorunludur. Bunlar disinda kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabanci uyruklu diger kisiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Bakanligin yazili izni ile ziyarette bulunabilir. Bu hüküm, agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlüler hakkinda uygulanmaz.

  Ziyaret için gerekli olan bir haftalik ve onbes günlük basvuru süreleri acil ve kabul edilebilir hallerde daha kisa tutulabilir.

  Yabanci uyruklu ziyaretçilere öncelikle açik görüs hakki kullandirilir ve kurumca belirlenen ziyaret günleri disinda da ziyaret yaptirilabilir.

  Ziyaret talebinde bulunan kisi, biri Türk vatandasligi olmak üzere, çifte vatandasliga sahip ise, yukaridaki ilkeler çerçevesinde, Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular Türk vatandasi gibi, tasidigi yabanci uyruktaki kisiyi ise yabanci ülke vatandasi gibi ziyaret edebilir.

  Türk vatandasligindan tamamen çikarak yabanci ülke vatandasi olan kisiler yabanci sayildigindan, aile fertlerini veya yakinlarini ancak yabancilarin ziyaret rejimine iliskin kurallara göre ziyaret edebilir.

  Baska bir ülke vatandasi ile evli olan Türk vatandasi hükümlü ve tutuklularin veya kendisi baska ülke vatandasi olmakla birlikte, bir Türk vatandasiyla evli bulunan yabanci hükümlü ve tutuklularin ziyaretlerinde, birinci ve ikinci fikralarda düzenlenen esaslar uygulanir.

  Türk vatandasi olan hükümlü veya tutukluyu ziyaret etmek isteyen yabanci uyruklu kisinin, arasinda birinci fikrada belirtilen akrabalik veya hukuksal bag mevcutsa, ziyaretlerde birinci ve ikinci fikralarda düzenlenen esaslar uygulanir. Ancak, aralarinda akrabalik veya hukuksal bag mevcut degilse basvuru Bakanliga yapilir.

  Ayni ceza infaz kurumunda kalmakta olan yabanci hükümlü ve tutuklulardan resmî nikahli olarak evli bulunanlar ile birinci fikrada belirtilen derecede akraba olanlara, belgelendirmeleri kosuluyla, Bakanlikça bu Yönetmelikteki düzenlemelere göre birbirlerini ziyaret izin verilebilir.

  Tüm ziyaret basvurularina, ziyaret edilecek kisilerin açik kimligi, yakinlik derecesini belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayrica ziyaretten önce ilgili kisinin akraba olup olmadigi hükümlü veya tutukluya teyit ettirilir.

  Aile fertleri ile yakinlarinin hükümlü ve tutuklulari ziyaretlerinde, bu Yönetmelikte düzenlenen, açik ve kapali görüs usulleri uygulanir. Bakanlik tarafindan resmî ve dinî bayramlar ile özel günlerde verilen açik görüs hakkindan yabanci uyruklu hükümlü ve tutuklularda yararlandirilir.

  Agirlastirilmis müebbet hapis cezasina hükümlü olanlar, bu Yönetmeligin 11 ve 12 nci maddelerinde düzenlenen hükümlere göre ziyaret edilir.

  Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarinin ziyareti

  Madde 28 — Ülkenin diplomatik temsilciligi görevlileri veya konsolosluk memurlari, sadece kendi ülke vatandaslari ile Türkiye’de diplomatik temsilciligi veya konsoloslugu bulunmayip da anlasmalar geregi, yararlarini koruduklari yabanci uyruklu kisileri ziyaret hakkina sahiptir.

  Konsolosluk memurunun ziyareti ilgili hükümlü veya tutuklunun rizasi ile gerçeklesir. Hükümlü veya tutuklu görüsmeyi kabul etmiyorsa durum konsolosluk memuru ile hükümlü veya tutuklunun huzurunda tutanakla tespit edilir.

  Ziyaret talebi, ziyaret tarihinden en az bir hafta önce, ceza infaz kurumunun bulundugu agir ceza merkezi Cumhuriyet bassavciligina yapilir. Basvuruda, ziyaret talebinde bulunan konsolosluk memurunun açik kimligi, görevi ve ziyaret tarihi belirtilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanmis kisileri ziyaret bakimindan bir haftalik süre daha kisa tutulabilir.

  Ziyaret edilmek istenen kisi, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise, ziyaret talebi, ziyaret tarihinden onbes gün önce Bakanliga iletilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanmis kisileri ziyaret bakimindan bu süre daha kisa tutulabilir.

  (Degisik besinci fikra:RG-6/11/2009-27398) Ziyaret edilmek istenen kisi, biri Türk vatandasligi olmak üzere birden fazla vatandasliga sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi karsiliklilik ilkesi de gözetilerek yerine getirilebilir.

  Yabanci bir ülkenin vatandasi olmakla birlikte, Türk kökenli olan hükümlü ve tutuklularin, konsolosluk memurlari tarafindan ziyaret edilmek istenmesi halinde, izin verilmeden önce, ziyaret edilmek istenen kisinin Türk vatandasligindan çikip çikmadigi arastirilmak üzere ziyaret talebinin Bakanliga iletilmesi zorunludur.

  Yabanci ülke konsolosluk memurlarinin ziyaretine izin verme yetkisi olan, ilgili agir ceza Cumhuriyet bassavciligi veya Bakanlik, ayni zamanda bu ziyaretin açik veya kapali görüs seklinde yapilmasina da karar verir. Konsolosluk memurunun açik görüsme talebi var ise kendi ülkesinde Türk konsolosluk memurlarina uygulanan ziyaret rejimine bagli olarak, karsiliklilik esasina göre degerlendirilir.

  Yabanci uyruklu hükümlü ve tutuklularin durumu talepleri halinde ilgili konsolosluklara bildirildiginden ve bu suretle ziyaret edilebildiklerinden, konsolosluk memurlarinin hükümlü ve tutuklularla disaridan telefon açarak görüsmelerine izin verilmez. Ancak ilgili hükümlü veya tutuklunun ceza infaz kurumunda bulunan ankesörlü telefonlarla konsolosluk veya diplomatik temsilciligini arayarak kuruma alindigini ve ihtiyaçlarini bildirmesine izin verilir.

  Konsolosluklarda çalisan diger görevlilerin ziyareti

  Madde 29 — Konsoloslukta resmen çalisan din görevlisi, ögretmen, psikolog ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarinin yabanci hükümlü ve tutuklulari ziyareti bu Yönetmelik hükümlerine göre Bakanligin iznine tabidir.

  Yabanci heyetler ile kisi ve kuruluslarin ziyaretleri

  Madde 30 — Yabanci ülke resmî kurum ve kuruluslar ile parlamento temsilcilerinin, heyet halinde veya bireysel olarak, ceza infaz kurumlarini ziyaretleri hükümlü ve tutuklularla görüsebilmeleri, Disisleri Bakanligi araciligiyla, Bakanliktan izin alinmak suretiyle, bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenen usul ve esaslara göre yapilir.

  (Degisik fikra: RG-28/07/2007-26596) Denetim amaciyla Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldugu uluslararasi sözlesmelerle yetkisi kabul edilen kurum ve kuruluslarin temsilcileri hükümlü ve tutuklulari, ziyaret yapma niyetini Bakanliga önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözlesme hükümleri ve ulusal mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde ziyaret edebilir. Heyet ziyaret sirasinda hükümlü ve tutuklularla özel olarak görüsebilir, kurumun her yerine girebilir. Ayrica, heyetin hükümlü ve tutuklularin bulunduklari yerler hakkindaki istedigi tüm bilgiler kendilerine saglanir.

  (Degisik üçüncü fikra:RG-6/11/2009-27398) Taraf oldugumuz sözlesmeler geregince Ülkemize iade edilen Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular, Bakanligin izniyle iade eden ülkenin konsolosluk memurunca ziyaret edilebilir. Bu ziyaret izninde karsiliklilik aranabilir, tercüman yardimindan faydalanilabilir.

  Yabanci hükümlü ve tutuklularin din adamlari tarafindan ziyareti

  Madde 31 — Yabanci temsilcilikler disinda, Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamlari tarafindan faaliyetleri kabul edilmis olan dinlerin resmî temsilcileri ve din adamlari, yabanci uyruklu kisileri, Bakanligin izni ile ziyaret edebilir. Ancak bu ziyaretin ilgili hükümlü veya tutuklu tarafindan da kabul edilmesi gerekir. Ilgili görüsmeyi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir.

  Tip doktorlari tarafindan yabanci hükümlü ve tutuklulara yönelik tedavi amaçli ziyaret

  Madde 32 — Yabanci uyruklu hükümlü ve tutuklularin hastaliklarinin, ülkemizde tedavi imkani bulunmamasi veya zorunlu bir saglik nedeniyle verilen Bakanlik izni hariç, yabanci uyruklu doktorlarin tedavi hizmeti amaciyla kuruma girmesine izin verilmez.

  Fahri konsoloslarin yabanci hükümlü ve tutuklularin ziyareti

  Madde 33 — Ülkemizde, diplomatik temsilciligi ve konsoloslugu bulunmayan ülkelerin fahri konsoloslari, bu görevlerini belgelemeleri kosuluyla, yabanci ülke konsoloslarina taninan haklardan yararlanir.

  Ülkemizde, diplomatik temsilciligi ya da konsoloslugu bulunan ülkelerin fahri konsoloslari, yabanci hükümlü ve tutuklulari, ancak; Bakanligin izni ile ziyaret edebilirler.

  BESINCI KISIM

  Ortak Hükümler, Tutuklular, Son Hükümler

  BIRINCI BÖLÜM

  Ortak Hükümler

  Belgelendirme

  Madde 34 — Hükümlü ve tutuklular ile görüsmek isteyen kan ve kayin hisimlari akrabalik durumlarini, nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklar tarafindan verilen resmî belgeler ile ispatlamalari gerekir.

  Heyetlerin ziyaret usulü

  Madde 35 — Kapali ve açik ceza infaz kurumlarina ziyaret veya görüse gelen resmî heyet ve özel kisiler, kurum güvenligini tehlikeye sokacak davranislarda bulunamaz, kurum güvenligi için alinan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin degistirilmesini isteyemez.

  Hastanede ziyaret ve refakat (Degisik madde basligi:RG-6/11/2009-27398)

  Madde 36 — Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi halinde, görevli infaz ve koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir.

  Kurum disindaki saglik kuruluslarinda yatakli tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ve Cumhuriyet bassavcisi veya görevlendirecegi Cumhuriyet savcisinin izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.

  (Ek üçüncü fikra:RG-6/11/2009-27398) Kurum disinda yatarak tedavileri yapilan hükümlülerin yaninda, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu oldugunun bildirilmesi hâlinde, esi, annesi, babasi, kardesi, çocugu, bunlarin olmamasi hâlinde Cumhuriyet bassavciliginin uygun gördügü bir aile yakini refakatçi olarak bulundurulabilir.

  Giris karti

  Madde 37 — Ziyaretçilerin, ceza infaz kurumuna girisleri sirasinda, idare tarafindan kimlikleri alinir, yerine; basili, seri numarali, kurum tarafindan onaylanmis giris karti verilir. Ziyaretçi, kurum içinde giris kartini görünecek biçimde üzerinde tasimak zorundadir.

  Hukuksal amaçli ziyaret talepleri

  Madde 38 — Yabanci bir ülkede yürütülmekte olan bir sorusturma veya kovusturma çerçevesinde, ceza infaz kurumlarinda bulunan yabanci veya Türk vatandasi hükümlü ve tutuklularin bilgilerine basvurulmasi isteminde bulunulmasi halinde, varsa o ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasinda bulunan adlî yardim sözlesmeleri çerçevesinde, adlî yardim talepnamesi düzenlenerek Bakanliga iletilir ve verilecek izin ile görüsme gerçeklestirilir.

  Ceza infaz kurumlarinda bulunan Türk vatandasi veya yabanci uyruklu hükümlü ve tutuklular hakkinda, Avrupa Insan Haklari Mahkemesi ya da yetkisi taninan diger bir uluslar-arasi mahkemede yürütülmekte olan bir sorusturma veya kovusturma çerçevesinde, yabanci uyruklu görevlilerin ceza infaz kurumlarinda bulunan hükümlü ve tutuklularla görüsmeleri veya bilgilerine basvurmalari Bakanligin iznine baglidir.

  Din adamlari tarafindan ziyaret

  Madde 39 — Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamlari tarafindan faaliyetleri kabul edilmis dinlerin resmî temsilcileri veya din adamlari, kendi dinlerine mensup hükümlü ve tutuklularla istekleri halinde ve ceza infaz kurumunun güvenligini tehlikeye düsürmemek kaydiyla, Cumhuriyet bassavciliginin izniyle görüsebilir.

  Milletvekillerinin görüsmeleri

  Madde 40 — (Degisik: RG-28/07/2007-26596)

  Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarindaki yasam sartlarini yerinde görerek tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüsmede bulunmak amaciyla yapmis olduklari istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek kosuluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla açik ziyaret seklinde görüsebilir. Ancak, 5237 sayili Türk Ceza Kanununun Ikinci Kitap Üçüncü Kisim Besinci Bölüm, Dördüncü Kisim Dördüncü ve Besinci Bölümleri ile 3713 sayili Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar ile bunlarin ceza infaz kurumunda barindirildiklari bölümler, yalnizca Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyon üyeleri tarafindan komisyon karari ve görevi çerçevesinde ziyaret edilebilir.

  Ziyaretlerde konusulacak lisan

  Madde 41 — (Degisik birinci cümle:RG-6/11/2009-27398) Ziyaret esnasinda görüsmelerin Türkçe yapilmasi esastir. Ancak, hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüsecegini bildirdigi yakininin Türkçe bilmediginin beyan edilmesi halinde, Türkçe’den baska bir dilde konusmanin yapilmasina izin verilir ve konusma kayda alinir. Kayitlarin incelenmesi sonucu, konusmalarin kurum güvenligini veya kamu düzenini tehlikeye düsürecek nitelikte bulunmasi halinde, haklarinda idarî ve adlî islem yapilir.

  (Ek fikra: RG-28/07/2007-26596) Yabanci uyruklu hükümlü ve tutuklularin ziyaret ve avukat görüslerinde, ücreti taraflarca karsilanmak kosuluyla bir tercümandan veya o dili bilen bir gönüllünün yardimindan yararlanilabilir.

  IKINCI BÖLÜM

  Tutuklular ve Son Hükümler

  Tutuklulara iliskin uygulamalar

  Madde 42 — Sorusturma evresinde Cumhuriyet savcisi, kovusturma evresinde hâkim veya mahkeme, sorusturmanin veya davanin selameti bakimindan tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya bu hususta kisitlamalar koyabilir.

  Yürürlük

  Madde 43 — Bu Yönetmelik, yayimi tarihinde yürürlüge girer.

  Yürütme

  Madde 44 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Adalet Bakani yürütür.

  Adres

  Semizkumlar Mah. Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Silivri / İSTANBUL

  Telefon

  0212 726 00 06 - 0506 600 63 08

  0212 726 00 15

  E-Posta

  silivri.6ltcikisaretadalet.gov.tr